All Glory To Shree Guru & Gaurang

Founder Acharaya:-His Divine Grace Shri Vasudev Sharan Ji Maharaj "Virahi"

VIDEO GALLERY

Home / VIDEO GALLERY
Prem Dhana Layo - Viraha Geet

Jai Yashoda Nandan

Prayers By Vratasura (Morning Prayer)


Mangal Aarti Gaur Kishore

Maha Abhishek Darshan Of Lord Chaitanya

Madhur Madhur Gaur Kishore


Dhana Mero Nityananda

Aarti Gaur Kishor Ki Keeje

Ab To Karuna Karo Vaishnava Gosai